HİNDİSTAN HAKKINDA ÇOK İLGİNÇ BİLGİLER

Hindistan hakkında ilginç bilgiler , Hindistan’ın Kısa Tarihi , Hint Kültürü , Hint Yemekleri , Hindistanın önemli şehirleri hangileri ve hindistanda çalışmak ve iş bulmak gibi bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.13 min


133
76 shares, 133 points

Güney Asya’da yer alan Hindistan Cumhuriyeti, 3.287 kilometre kare yüzölçümüne sahiptir.   Dünya sıralamasında, yüzölçümü açısından 7. nüfus yoğunluğu açısından 2. sıradadır. Nüfus olarak, Çin Halk Cumhuriyeti’nin birinci sırasına göz dikmiştir. 2017 Dünya Bankası verilerine göre, nüfusu 1,339 milyardır.

HİNT GELECEĞİ-HİNDİSTAN’DA ÇALIŞMAK
HİNT GELECEĞİ-HİNDİSTAN’DA ÇALIŞMAK

Başkenti Yeni Delhi’dir. Para birimi Hindistan Rupi’sidir. Hindistan’ın pek çok resmi dili söz konusudur; Hintçe, İngilizce, Bengalce, Telugça, Pencapça, Tamilce, Urduca, Sanskritçe, Guceratça, Kannada Dili bunlardan sadece birkaçıdır.

          Hindistan’ın Kısa Tarihi

M.Ö. 2000’li yıllarda Hindistan’a gelen Aryalı’lar, Hint-Avrupa dil grubunda dillerde konuşan, kuzey ırk özellikleri gösteren, bir halktı ve Hindistan’da medeniyet kurmuşlardır. Akabinde, Maurya İmparatorluğu’nun egemenliği altına giren Hindistan, Maurya İmparatorluğu yıkılınca da Guptalar’ın egemenliğine girmişlerdir. Sonrasında Hunlar’ın hakimiyetine giren Hindistan’a, 8. Yüzyılda müslüman fetihleri başlamıştır ve sırasıyla; Gazneliler, Memlukler, Halaciler, Tuğluklar, Ludiler uzun süre hakimiyeti ellerinde bulundurmuşlardır.

15.Yüzyılın ilk yarısında, Hindistan topraklarının çok önemli bir bölümünü Timur Han aldı ve böylece Hindistan’da Türk-Hint İmparatorluğu dönemi başlamış oldu. Timur Han’ın soyundan gelen Babür Şah, Hindistan topraklarının tamamını ele geçirerek Hindistan’da 342 sene hüküm sürecek olan Babür İmparatorluğu’nu kurdu. Ardından, Ümit Burnunun keşfiyle, Hindistan’a ulaşan İngiltere’nin 250 yıl süren işgali ve halka yıllar boyu kötü davranması neticesinde, 1906 yılında bağımsızlık savaşının fitilini ateşledi. 1919 yılında Gandhi öncülüğünde başlayan bağımsızlık mücadelesi, 1935’te ilk anayasanın kabulüyle, parlamenter sisteme geçiş ve 1947’de de tam bağımsızlığın ilanı ile Hindistan, dünya devletlerince tanındı. Hindistan Birliği olan ismi, 1950’de Hindistan Cumhuriyeti olarak revize edildi.

          Hindistan Kültürü

Hindistan, coğrafi olarak ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin hepsinin ortak kültürünü barındıran, çok renkli bir yelpazede, kültürel çeşitliliğe haiz özelliklere sahiptir; dil, mutfak, insanların giyim ve yaşam şekli vs. hepsi çok çeşitlidir ve Hindistan’da her türden insan görmek mümkündür. İnsanların giyimi, yaşam şekli, eğlenceleri eyaletten eyalete, şehirden şehir değişim göstermektedir.

Hint halkının oldukça yüksek bir bölümü, yaklaşık % 80’lik bölümü Hinduizm’e inanmaktadır. Hinduizm çok tanrılı, mistik bir din ama Brahman adını verdikleri tek yaratana, tek tanrıya inanıyorlar. Diğer tanrılar, tekil özellikleri olan Brahmanın yansımaları gibi düşünülebilir. Hinduizm’in yarattığı kast sistemi ise, 3000 yılı aşkın bir süredir Hindistan’da etkili bir sistemdir, toplumu kategorilere ayıran kast sistemi hiyerarşisi, dörde ayrılır:

 1. Brahmanlar: En üst kast sınıfı, din adamlarından oluşur.
 2. Kshatriyalar: Savaşçılar ve yöneticilerden oluşur, Brahmanları korumakla görevlidirler.
 3. Vaishyalar: Tüccarlar, iş adamlarından oluşur, ekonomik döngüyü sağlamak görevleridir.
 4. Shudralar: İşçiler, hizmetlilerden oluşur. Diğer üç kastın işlerini yerine getirmek, görevleridir.

Bu dört sınıfın haricinde, sınıflamaya bile girmeyen, Dalitler yani dokunulmazlar vardır ki yapılmak istenmeyen, tüm pis işlerin yaptırıldığı insanlardır.

Kast sisteminde, sınıflar arası geçiş söz konusu değil, meslekler babadan oğula geçiyor, evlilikler aynı kast içinde yapılıyor.

Bu insanlık dışı sistem devlet tarafından yasaklansa da hala geçerliliğini koruyor. Bununla birlikte dokunulmazlara ayrıcalıklar tanınıp, sisteme dahil edilmek için yasal düzenlemeler yapılıyor. Hatta bir dokunulmaz olan K.R. Narayanan Cumhurbaşkanı bile oldu.

          Hint Yemekleri

Hintliler yemeklerinde baharat kullanmayı fazlasıyla seven bir millet, neredeyse tüm yemekleri baharatlıdır. Hindistan’da çalışmak hayallerinizin bir köşesinde ise, baharatlı yemek yemeğe alışacaksınız demektir. Büyük şehirlerde, dünya mutfaklarından oluşan restoranlar bulunuyor, oralarda biraz daha baharattan uzak yemekler, bulabilmek biraz daha mümkün.  Kahvaltılarında ise bizim damak tadımıza hitap eden sadece yumurta var.

           Hindistan’da Günlük Yaşam

Hindistan pek temiz bir ülke değil, ülkenin geneli için söylenemese de pek çok bölge pis denebilecek düzeyde, temiz su sorunu büyük problem, nehirlerinin pek çoğu kirli, kutsal saydıkları ve yaktıkları ölülerinin küllerini attıkları Ganj Nehri de bunlardan biri.

Hindistan’da her şey için pazarlık yapmalısınız, çünkü her şeyin fiyatını olması gerekenden 3-4 kat fazla söyleme gibi bir alışkanlıkları var Hintliler’in.

Ulaşım ve yemek maliyet olarak uygun ama konaklama, konut kiralama vs. oldukça pahalıdır.

Dışarıda yemek yediğinizde, salata yemeyin, nasıl bir suda yıkandığını bilemezsiniz ki çiğ olarak tüketilen bir yemek olan salatayı Hindistan’da yemek çok riskli. Pişen, ateşle temas etmiş, vejeteryan yemekleri tercih edin, Hint mutfağı bu klasmanda da oldukça fazla çeşide sahip.

Hindistan, kalabalık ülke olması dolaysıyla trafiği de oldukça yoğun, zamanında bir yelere yetişmek çok mümkün değil, o yüzden erken çıkmak, erken hareket etmek çok önemli.

          Hindistan’ın Önemli Şehirleri

Hindistan, komşusu Çin gibi, çok kalabalık şehirlere sahiptir. İstihdam ve iş alanları açısından başlıca şehirleri ise;

 • Mumbai: Dünyanın ve Hindistan’ın en kalabalık şehirlerindendir. Bollywood’un ve finansın kalbinin attığı yerdir. Hindistan’ın en zengin kentidir.
 • Yeni Delhi: Başkent ve sanayinin merkezidir.
 • Chennai: Tamil Nadu eyaletinde bulunan kıyı kenti, turistik ve kültürel açıdan öne çıkan kentlerdendir.
 • Bangalore: Kernataka eyaletinde bulunan kent, bilgi teknolojilerinin merkezi konumundadır.
 • Ahmedabad: Gujarat eyaletinde bulunan kent, kültürel faaliyetlerin çokça yapıldığı bir kenttir.
 • Haydarabad: Doğal hayatlara ve milli parklara sahip bir kenttir.
 • Kalküta: Batı Bengal eyaletindeki kent, ilaç ve kimya endüstrisinin ve ağır sanayinin bulunduğu bir kenttir.
 • Pune: Otomotiv ve bilgi teknolojileri sektörlerinde öne çıkan bir kenttir.
 • Surat: İpek ve tekstil ile birlikte, bilgi teknolojileri yine burada da öndedir.
 • Jaipur: Turizm oldukça gelişmiştir.
 • Goa: Yaklaşık yarım yüzyıl Portekiz egemenliğinde kalan bölge mimari ve kültürel yönden özgün niteliklere sahiptir, dolayısıyla turizm merkezidir. Eşsiz kumsallara sahiptir.
 • Varanasi: Diğer adı ile Benares Ganj Nehrinin kıyısında kurulmuş olup inanç turizm açısından önemlidir.

          Hindistan’da Çalışmak

Hindistan’da çalışabilmek için ilk şart İngilizce biliyor olmaktır. Uzun yıllar İngiliz sömürgesi olması dolayısıyla yaygın olarak İngilizce konuşulmaktadır.

Hindistan’da çalışılacak ve yatırım yapılacak sektörlerin başında, bilgi teknolojileri, hizmet sektörü, otomotiv, enerji, yazılım ve her türlü ticaret gelir.

Hindistan’da yasal olarak çalışma saati günde 9 saat, asgari ücret günlük ortalama 160 Hindistan Rupisi’dir. İşçi maaşları eyalet ve şehirlere göre değişkenlik göstermekle birlikte, vasıfsız işçiler için günlük 3.50 USD den başlayan tutarlar ve ekseninde olurken, vasıflı çalışanlarda aylık 200 USD ve ekseninde değişmektedir.

Hindistan doğrudan yabancı yatırım çeken ülkelerin başında geliyor. Yabancı yatırımı çekmesinin önemli artı noktaları;

 • Büyük nüfusu ile oldukça geniş bir pazardır.
 • Doğal kaynakları oldukça fazladır.
 • İstikrarlı bir yönetimi vardır.
 • Adil, bağımsız bir hukuk sistemi işler vaziyettedir.
 • Bazı sektörlerde, yeni işletmeler için vergi düzenlemeleri ve teşvikler söz konusu olabilmektedir.

Bu olumlu taraflar yanında, olumsuz yanları da yok değil, yetersiz kalan alt yapı, yolsuzluklar, bazı bölgelerde güvenliğin yetersiz olması gibi, yatırım yapmayı düşündürecek durumlar da vardır.

Hindistan, özellikle 1990’lı yıllardan sonra, ekonomik olarak yükselen bir ivme kazandı, GSYİH’sını yılda  % 5 arttırarak yoksulluk oranını indirdi ve önemli bir tarım ihracatçısı durumuna geldi, itici güç tarım ve ürettiklerinin ihracı ile ekonomik olarak, komşusu Çin gibi yakın geleceğin sayılı dünya ekonomilerinden birisi olacak. Şu an bile dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 12. ve ikinci büyük itici gücü de tekstildir.

Üç tarafı denizlerle çevrili bu büyük ülkede, lojistik, denizcilik, liman işletmeciliği istihdam olanağı sağlayan, sektörler yine birkaç tanesidir.

          Hindistan’da Nasıl İş Bulabilirim?

Hindistan’da çalışmak istiyorsanız, gitmeden internet üzerinden iş aramaya başlayabilirsiniz; timesjob.com, shine.com, jobrapido.com, naukri.com ve benzeri sitelerden istediğiniz kriterlerde iş ilanlarına bakabilirsiniz.

Hindistan’da çalışmak için, istihdam imkanının en fazla olduğu sektörler; tarım ve tekstildir. Eğitim olarak istenilen düzeyde değilseniz, üniversite mezunu değilseniz tekstil, sanayi, otomotiv, hizmet sektörü gibi alanlarda iş bulma durumunuz olabilir. Şayet üniversite mezunu iseniz mühendis, yazılım uzmanı, bilgi teknolojileri uzmanı olarak iş bulma şansınız olacaktır.

Bunun yanında Hindistan mistik yapısı, renkli kültürü ve üç tarafı denizlerle çevrili turistik ülke olmanın tüm özelliklerine haizdir ve turizm potansiyeli çok yüksektir. Turizm sektöründe de kalifiye birey olarak istihdam edilme durumu söz konusudur.

Hindistan’da iş yapmak isteyenler eğitim, çevre düzenleme, inşaat, lojistik, bilgi teknolojileri gibi sektörlerde iş yapabilirler.

Mumbai’de bulunan Bollywood, Hindistan’ın prodüksiyon merkezidir, isminden de anlaşılacağı üzere Hollywood’la rekabet halindedir. Bollywood, film endüstrisi istihdam alanı olarak çok geniş bir yelpazede insanları istihdam etmektedir, kamera önü ve kamera arkası olarak iş bulma durumu söz konusu olabilir.

          Hindistan Vizesi

Hindistan, 2013 yılından beri ülkesine giriş yapmak isteyenlere, vize uygulamaktadır. Vize için gerekli belgeler:

 • Hindistan Konsolosluğu web sitesinde doldurulacak online başvuru formu,
 • Biometrik fotoğraf,
 • 10 yıldan eski olmayan pasaport,
 • Kimlik belgesi,
 • Banka hesap cüzdanı, Hindistan’da ikamet edilecek süre boyunca, hayatı idame ettirmeye yeter derecede meblağ sahibi olunduğunu gösterir hesap cüzdanı, banka yetkililerince imzalı ve ekinde imza sirküleri ile birlikte,
 • Vize talep dilekçesi,

Akabinde parmak izi verilmesi için randevu verilecektir.

Ana kalem evraklar dışında konsolosluğun istemesi muhtemel evraklar da düzenlenip ibraz edilmelidir. Evraklar eksiksiz ve tam ibraz edilmişse vize alma süresi çok uzun olmamaktadır.

          Hindistan’da Oturma İzni

Hindistan’da 6 aydan daha uzun bir süre kalmak ve çalışmak isteyenler, Hindistan’a giriş yaptıktan sonra, iki hafta içerisinde Yabancılar Bölgesel Nüfus Memurluğuna ya da bulunulan bölgedeki Emniyet Amirliklerine kayıt yaptırmak durumundalar. Akabinde oturma ve çalışma izni için Kişisel Hesap Numarası Kartı alarak oturma izni prosedürsel süreç başlatılabilir.

Hindistan, büyüyen ve dinamik bir ekonomiye sahip, öngörülen yıllar içerisinde de dünya ekonomisinde üst sıralarda yer alacak. Sosyo-kültürel açıdan da ekonomi ile paralel bir seviyede yükseliş kaydedecek. Gelecek Doğuda…

 


Beğendin mi? Arkadaşlarınla Paylaş O Zaman!

133
76 shares, 133 points

Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün! Üzgün!
1
Üzgün!
SEVİMLİ! SEVİMLİ!
1
SEVİMLİ!
BERBAT! BERBAT!
0
BERBAT!
HOŞ DEĞİL! HOŞ DEĞİL!
1
HOŞ DEĞİL!
ÇOK HOŞ! ÇOK HOŞ!
1
ÇOK HOŞ!
KOMİK! KOMİK!
0
KOMİK!
BEĞENDİM BEĞENDİM
1
BEĞENDİM
İYİ İYİ
1
İYİ
İDARE EDER! İDARE EDER!
1
İDARE EDER!
Ceyda YILMAZ

Eğitimli ve fekat bir o kadarda başıbozuk , yaşamdan keyf almasını bilen neşeli bir tipim işte :)
Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format